Buzz Aldrin: ما هرگز به ماه رفته بودیم

16777x 28. 07. 2019 خواننده 1

به مناسبت 50 سالگرد فرود انسان در ماه، Buzz آلدرین چندین مصاحبه را ضبط کرد. او پس از نیل آرمسترانگ دومین مرد بود که اولین مردی بود که پس از ماه پیاده روی می کرد.

یک خانم نه ساله از او پرسید: "چرا ما دیگر به ماه پرواز نمی کنیم؟"

بویز آلدرین: "این یک سوال از یک دختر نه ساله نیست. این سوال منه و من فکر می کنم جوابم را می دانم. از آنجا که ما هرگز آنجا نباشیم ... "

کل پیوند ویدئویی در نیمه دوم ارائه ویدئوی من از جمله زیرنویسهای چک یافت می شود

بسیاری نشان می دهند که ماه ها ساکنان آن هستند که نمی خواهند از این بدن به عنوان یک هدف نظامی استفاده کنند. بیشتر در کتاب سفر راز به فضا.

مقالات مشابه

پاسخ دهید