جمجمه تغییر شکل یافته - زیبایی ایده آل فرازمینی؟

30. 04. 2022

تغییر شکل جمجمه ها ، که شکلی کشیده و عجیب دارند ، هزاران سال است که در سراسر جهان دیده می شود. قدمت برخی از آنها مربوط به حدود 7000 سال قبل از میلاد است

این رسم مرموز در مصر باستان ، مشرق زمین ، روسیه ، چین ، مکزیک ، آفریقا ، نوبیا ، فرانسه ، مالت و حتی کرت و لاپلند و همچنین برخی قبایل در حوزه آمازون ، جنوب پاتاگونیا و آمریکای شمالی.

این رویه مرموز هنوز هم در بین برخی از ملت ها مانند قبیله آفریقایی Mangbet در زائر محبوب است.

مقالات مشابه