روند کار چگونه کار می کند

06. 01. 2023
پنجمین همایش بین المللی برون سیاست، تاریخ و معنویت

اگر در زندگی خود به موقعیت هایی دست پیدا کنید که احساس ناراحتی ، اضطراب ، تنش ، خستگی یا استرس داشته باشید ، ممکن است در یکی از مراحل روند تغییر کیفیت زندگی خود باشید.

اگر در آغاز کار باشید کاملاً ممکن است که هنوز به ته خیالی پرتگاه نرسیده اید. اگر قبلا در پایین هستید (چنین احساسی دارید) ، می توانید از آرامش شاد شوید ، زیرا بدتر نخواهد شد و فقط بهتر خواهد شد این امکان وجود دارد که در مسیر رسیدن به کیفیت بهتر زندگی با موانع و آزمایش های مختلف زندگی روبرو شوید ، اما قطعاً در پایان برنده خواهید شد. همه چیز تغییر خواهد کرد و متفاوت خواهد بود ...

موفق باشید! :)

روند تغییر

روند تغییر (بزرگ کردن)

مقالات مشابه