یاروسلاو دوش و MUDr. ژان شولا: مدیتیشن

5420x 08. 06. 2018 خواننده 1

یکی دیگر از سخنرانی های بزرگ که در آن صحبت می کنند یاروسلاو دوش و MUDr. جان شولا: قدرت روح بی نهایت است! چگونه با تغییر ذهن و قدرت روح بهبود بخوریم - آیا به مراقبه کمک خواهیم کرد؟

چگونه برای بهبود و درمان؟

اول باید دکتر برای نگرانی در مورد علل بیماری - تغییرات در زندگی خود، و تاکید می کند که "رنج" و استراحت بر بدن ما است. تنها پس از آن "رفتار".

تفکر و تغییر در رژیم غذایی خود می توانید فرآیندهای شیمیایی در بدن است که به ما کمک کند و می تواند به طور مستقیم به درمان را تحت تاثیر قرار. باکتری به چنین اطلاعاتی پاسخ می دهند.

گیرنده ها و لیگاندها

"گیرنده از یک kolekulou، ظریف ترین، کمیاب ترین و پیچیده ترین مولکول در جهان تشکیل شده است."

گوش دادن به سخنرانی و یادگیری بیشتر ...

مقالات مشابه

پاسخ دهید