واکسیناسیون: برداشتن

16. 03. 2023
پنجمین همایش بین المللی برون سیاست، تاریخ و معنویت

به دنبال افزایش تعداد موارد اوتیسم و ​​سایر اختلالات ایمنی در برخی افراد به ویژه آسیب پذیر ، چندین متخصص ایمنی واکسیناسیون در مقیاس بزرگ را زیر سوال می برند.

با وجود عوارض جانبی جدی ، شرکت های دارویی ، پزشکان و سازمان های دولتی همچنان سر خود را در ماسه فرو می کنند و از دیدن یک مشکل جدی خودداری می کنند.

در کبک ، ایالات متحده و فرانسه ، مانند بسیاری از کشورهای صنعتی ، قربانیان واکسیناسیون ، علی رغم سمیت زیاد مواد مانند جیوه و آلومینیوم در واکسن ها ، تقریباً جبران نمی شوند.

در این مقاله ، لینا بی. مورکو به یک مسئله بسیار نگران کننده برای بهداشت عمومی توجه می کند.

مقالات مشابه