سازمان سیا: نظارت از راه دور مریخ

مقالات 4 در این سری وجود دارد
سازمان سیا: نظارت از راه دور مریخ

سند اعلام شده خدمات اطلاعات مرکزی (CIA) نشان می دهد که در 1984، این آژانس افرادی را با قابلیت های دیداری از راه دور که متمرکز بر چگونگی مریخ ها برای میلیون ها سال است، به کار گرفته است. ناظران توصیف کرده اند که چگونه اهرام ها، فن آوری های مربوط به آینده و موجودات بسیار پر جنب و جوش را می بینند -