دیدار هواداران Sueneé Universe (perumperk)

940x 14. 01. 2020 خواننده 1

از همه هواداران دعوت می کنیم EXOPOLITICS ، بشقاب پرنده ها و تاریخچه طبقه بندی شده از Šumperk و محیط اطراف برای دیدار با مترجم کتاب فرازمینی ها و سردبیر سرور اخبار جهان سوئین

بحث رایگان با چای خوب. شما قادر خواهید بود در سایت کتاب بخرید خروجی با امضای نویسنده ترجمه. از طرف دیگر ، قطعه خود را امضا کنید.

چه موقع ملاقات خواهیم کرد؟

ما مشتاقانه منتظر دیدن شما هستیم 7.2.2020 v 18.hodin.

پذیرش

پذیرش داوطلبانه است. شرکت کنندگان در این نشست همچنین تخفیف 50 CZK در درام خود به خودی دریافت می کنند ، که روز بعد برگزار می شود.

کجا منتظر شما خواهیم بود؟

ما در اتاق چای ماگنولیا (MR Štefánika 2976 / 8a ، perumperk) ، در حیاط کنار گیاه خواهیم دید.

مقالات مشابه

پاسخ دهید