پشتیبانی از جهان سین

202801x 04. 10. 2015 خواننده 1

شما مقالات را دوست دارید جهان سوئین؟ شما علاقه مند به موضوعات مشابه هستید بیگانگان، بیگانه، تاریخی مخفی، شهادت مستقیم و جهان معنوی؟

لطفا حمایت خود را در قالب هر گونه کمک داوطلبانه یا همکاری فعال در نظر بگیرید. ایجاد و اجرای یک سرور خبری با کیفیت بالا بسیار مستحکم و هر تاج به ما مناسب است. با تشکر از حمایت شما، پورتال ما قادر به توسعه و ارائه محتوای با کیفیت بالا خواهد بود. بعضی از ایده ها ارزش توزیع و به اشتراک گذاری با دیگران بدون محدودیت دارند. فقط در این راه می توان پارادایم های منسوخ را در تفکر جمعی تغییر داد.

لطفا یک سفارش دائمی برای مقدار حداقل CZK / ماه 50 وارد کنید (2 € / ماه)
2900794933 / 2010 (*)

اگر در خارج از کشور زندگی می کنید، می توانید از فرم بین المللی استفاده کنید:
SWIFT: FIOBCZPP و IBAN: CZ89 2010 0000 0029 0079 4933.

ما هدایای حمایتی از شرکت ها را باز می کنیم. سه شرکت سودمند برای ماه تقویم گذشته مایل به قرار دادن یک بنر در ماه تقویم بعدی در ستون سمت راست با لینک به سایت خود هستند.

کمکم را ارائه می دهم

نام *:

پست الکترونیک*:

تلفن *:

اسکایپ:

من *:

من کمک می کنم *:

موارد دلخواه *:

من کار می کنم *:
(در حال حاضر ما عمدتا به دنبال داوطلبان هستیم)
پیام:

[HR]

*) اگر نمیخواهید به دلایل شخصی یک پرداخت عمومی انجام دهید، می توانید به طور مستقیم به حساب سپرده خود کمک کنید:

کالیفرنیا: 2801124416 / 2010، IBAN: CZ68 2010 0000 0028 0112 4416، SWIFT: FIOBCZPP

مقالات مشابه

نظرات مجاز نیست