شعور جمعی

دانش خود را از کجا می گیریم؟ همه ما به مدرسه رفتیم ، سپس شاید برای سخنرانی های دانشگاه و کتاب خواندن. بدون توجه زیاد به آن ، ما چیزهای زیادی از والدینمان ، از دوستان و بالاخره از رسانه ها یاد گرفتیم. اما آیا این همه است؟

بسیاری از متفکران بزرگ مانند نیکولا تسلا ، آلبرت انیشتین ، از جمله آهنگسازان آمادئوس موتزارت ، لودویک ون بتهوون به طور مداوم اعتراف کرده اند که الهام از جایی از اعماق جهان می آید. همه نظریه خود را داشتند. اما آنها در یک کار توافق کردند که او انجام داد الهام بخش این فتح خود آنها نبود ، اما در حال آمدن بود از جایی بیرون..

امروز بسیاری آن را صدا می زنند شعور جمعی, زمینه مورفوژنتیک یا آکاشا.