احترام به بدن خود

06. 07. 2022

وقتی متوجه شدم که چقدر در زندگیم به من مشاوره داد، احترام غیر واقعی به بدن گرفتم، چگونه با ناخودآگاه ارتباط برقرار می کنم، چقدر دوست دارم از آن دریافت کنم. در این راه راه را برای بدنم می بینم. احساس می کنید چقدر او واقعا ما را دوست دارد

تابستان گذشته بود و من کاملا بی رحم بودم. از آن زمان تا کنون نمیتواند بیشتر به آن برسد. من سعی می کنم به آنچه که بدن برایش می خواهم احترام بگذارم. برای انجام کارها و سعی کنید آن را نرم کنید هر مردی پر از غذا است، ارتباط نامشخص است.

این بدن با کیمیاش نبود که بر علیه من ایستاد، اما من که علیه او ایستادم. بدن بدنبال کسی نیست که بتواند پردازش کند. در حال حاضر در هر شکل ایده آل است. ما فقط او را شکل می دهیم.

منبع: فیس بوک، نویسنده: جانا Ehrenbergerová

مقالات مشابه