سابقه تاریخ مصر (2.): اسرار و اسرار امپراتوری قدیم

4845x 26. 02. 2018 خواننده 1

تاریخچه تاریخ امپراتوری سابق مصر. آنها درباره چه چیزی صحبت نمیکنند و درباره اجداد ما چه میگویند؟ چه کسی واقعا آثار تاریخی را آشکار کرد و چه اطلاعاتی را که امروز از تکنولوژی های مدرن یاد می گیریم:

* خاطرات من در سفر با مصر 2003، 2005 و 2011.
* آبیدوس و دندرا - معابد دانش
* ملاقات با Achnaton
* ماشینکاری و تکنولوژی ناشناخته

با تشکر فراوان از الهام گرفتن و کار در زمینه: رابرت بووال، گراهام هنکاک، رابرت شوچ، جان آست. وست، کریس دان ... و بیشتر.

مقالات مشابه

پاسخ دهید