آهنگ زندگی

6 19. 06. 2022

یک قبیله بومی از آفریقا تاریخ تولد کودک را نه از زمان تولد جسمی ، بلکه از لحظه ای که مادر احساس می کند کودک در رحم او است ، محاسبه می کند.

هنگامی که یک زن تصمیم می گیرد که بچه دار شود ، به دنبال یک درخت می رود و زیر آن می نشیند. در اینجا مراقبه می کند تا اینکه آهنگی را می شنود که برای کودک آینده در نظر گرفته شده است. سپس او نزد پدر آینده اش می رود و به او یاد می دهد که این آهنگ را بخواند. به همین ترتیب ، این ترانه توسط برخی از اعضای قبیله آموزش داده می شود ، و سپس آن را در روزی که کودک قصد دارد از نظر جسمی تصور شود ، می خوانند تا او را دعوت و احضار کنند. در دوران بارداری ، ماماها و ماماها نیز آواز را یاد می گیرند.

ادامه به SpontánníBubnování.cz.

مقالات مشابه