تامین مالی شفاف Sueneé Universe

سرور خبری Sueneé Universe از 03.2019 توسط یک سازمان غیرانتفاعی اداره می شود. جهان سوئین، zs این سازمان مبتنی بر شفافیت، برخورد منصفانه و تصمیم گیری در مورد فعالیت های مهم با اجماع مشترک است. افتخار می کنیم منشور اساسی حقوق و آزادی هابه خصوص حق داشتن عقیده و آزادی بیان.

در این صفحه ما گزارش های سالانه فعالیت های انجمن را منتشر می کنیم.

گزارش های سالانه

این پروژه عمدتاً از طریق کمک های خیرین از طریق حساب های شفاف (CZK, EUR) و کمک های هواداران از طریق پروژه جهان Sueneé. ما یک رسانه مستقل هستیم که هیچ هدیه ای از هیچ نهاد یا شرکت دولتی ملی یا فراملی نپذیرفته ایم.