عملیات سیاه

پروژه های مخفی تحت نام انگلیسی ops سیاه و سفید جایی است که ایالات متحده بخش قابل توجهی از بودجه سالانه خود را صرف می کند. هیچ کس دقیقا نمی داند که پول صرف شده است. به طور رسمی، آنها به نظر می رسد که سلاح ها و فن آوری های جدید برای ارتش را توسعه می دهند.

با این حال، اطلاعاتی که به آرامی به سطح می رسد، نشان می دهد که شیر نقش فناوری فرازمینی - مهندسی معکوس و کاربرد آن برای ارتش و به ویژه بخش غیرنظامی ایفا می کند.