آگاهی جمعی

ما از دانش و دانش خود کجا می خواهیم؟ همه ما به مدرسه می رفتیم، سپس در مورد کتاب های بالا و خواندن صحبت کردیم. بدون توجه بیشتر، چیزهای زیادی از والدین، دوستان و، در نهایت، از رسانه ها یاد گرفتیم. اما این همه؟

بسیاری از متفکران بزرگ به عنوان آنها نیاز نیکولا تسلا، آلبرت اینشتین، از جمله آهنگسازان آمادئوس موتزارت، بتهوون در اتحاد اعتراف کرد که الهام می آید جایی در اعماق جهان. هر کس نظریه خود را داشت آنها در این مورد موافقت کردند الهام بخش این دستاورد خودشان نبود، اما در حال آمدن بود در خارج از کشور..

امروزه بسیاری از آنها می گویند آگاهی جمعی, زمینه مورفوژنیک یا آکاشا.